Socialt ansvar

För oss på Freys Hotel Lilla Rådmannen känns det viktigt att kunna bidra till mer än bara trevliga upplevelser och ett bra utgångsläge för en vistelse i Stockholm, därför gör vi också vad vi kan för att bidra till ett bättre samhälle. Arbetet gör vi tillsammans med vårt systerhotell Freys Hotel.

Vi tror att vi som företag har goda möjligheter att bidra till ett bättre samhälle. Vi vill försöka att göra lite mer för vår omvärld. Vårt arbete innefattar därför bland annat internt miljöarbete och även bidrag till olika samhällsprojekt. Vi är miljöcertifierade via Green Key som ställer höga krav på vår verksamhet och det ger även oss möjlighet att ställa höga krav på våra leverantörer och samarbetspartners.

Läs mer om vårt miljöarbete

På Freys Hotel Lilla Rådmannen stödjer vi följande organisationer

Ersta diakoni – en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande.

Utöver detta samarbete har de pengar vi skänkt gått till barn, ungdomar och äldre inom Ersta diakonis verksamheter. Pengarna kan förgylla deras tillvaro lite extra med saker och upplevelser som Ersta inte kan köpa för de statliga bidraget som ges från landstinget.

Våra populära Freysnallar säljs till förmån för olika verksamheter inom Ersta diakoni. Under utvalda perioder öronmärker vi pengarna till specifika projekt. Pengarna kan förgylla utsatta barns, ungdomars och äldres tillvaro lite extra med saker och upplevelser som Ersta inte kan köpa för de statliga bidraget som ges från landstinget.

RealStars, Hotels Against Trafficking: En oberoende ideell organisation som har funnits sedan 2010. Organisationen jobbar mot trafficking både inom Sverige och EU genom opinionsbildning och olika kampanjer med stöd i Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

Som aktör i besöksnäringen ser vi möjligheten att vara med och öka medvetenheten om denna problematik. Vi utbildar personalen i hur man upptäcker misstänkt prostitution, skapar rutiner för hur man ska agera och när man ska tipsa polisen. Vi kommunicerar också på hotellet att vi tagit ställning i denna fråga för att tydliggöra att vi är extra uppmärksamma och att vi står för Fair Sex. Allt detta görs i samarbete med RealStars.