Socialt ansvar

För oss på Freys Hotel Lilla Rådmannen känns det viktigt att kunna bidra till mer än bara trevliga upplevelser och ett bra utgångsläge för en vistelse i Stockholm, därför gör vi också vad vi kan för att bidra till ett bättre samhälle. Arbetet gör vi tillsammans med vårt systerhotell Freys Hotel.

Vi tror att vi som företag har goda möjligheter att bidra till ett bättre samhälle. Vi vill försöka att göra lite mer för vår omvärld. Vårt arbete innefattar därför bland annat internt miljöarbete och även bidrag till olika samhällsprojekt. Vi är miljöcertifierade via Green Key som ställer höga krav på vår verksamhet och det ger även oss möjlighet att ställa höga krav på våra leverantörer och samarbetspartners.

Läs mer om vårt miljöarbete

På Freys Hotel Lilla Rådmannen stödjer vi följande organisationer

Maskrosbarn:

En barnrättsorganisation som funnits sedan 2005. De arbetar för att förbättra levnadsvillkoren för barn i Sverige som har en förälder med missbruk, psykisk sjukdom eller som utsätter dem för våld. Sedan januari 2024 stöttar Freys Hotel deras verksamhet. Genom vårt stöd kan Maskrosbarn bland annat erbjuda stödsamtal med kuratorer både fysiskt och digitalt, hålla de uppskattade ungdomsgårdarna öppna på tre orter, arrangera läger för barn från hela Sverige, fortsätta arbeta för att lagar, regelverk och myndigheter ska se till barns bästa och sist men inte minst – sprida kunskap till vuxna som möter barn i sitt arbete.

Freys Hotel bidrar med pengar från nalleförsäljningen löpande under året och ser till att stötta vid särskilda aktiviteter och arrangemang som Maskrosbarn ordnar. Tillsammans kan vi alla bidra till att stötta barn med svåra hemförhållanden här och nu!

RealStars, Hotels Against Trafficking:

En oberoende ideell organisation som har funnits sedan 2010. Organisationen jobbar mot trafficking både inom Sverige och EU genom opinionsbildning och olika kampanjer med stöd i Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

Som aktör i besöksnäringen ser vi möjligheten att vara med och öka medvetenheten om denna problematik. Vi utbildar personalen i hur man upptäcker misstänkt prostitution, skapar rutiner för hur man ska agera och när man ska tipsa polisen. Vi kommunicerar också på hotellet att vi tagit ställning i denna fråga för att tydliggöra att vi är extra uppmärksamma och att vi står för Fair Sex. Allt detta görs i samarbete med RealStars.