Freys Family

Vårt stamgästprogram för dig som bor ofta hos oss på Hotel Lilla Rådmannen och på vårt systerhotell Freys Hotel. Bli medlem redan idag och samla poäng och ta del av extra fina erbjudanden. Medlemskapet är kostnadsfritt.

Medlemsnivåer

Boka ditt rum via vår sajt eller direkt med oss på telefon – då får du del av Freys Familys förmåner. Medlemskapet är kostnadsfritt. Som medlem erhåller du förmåner i tre nivåer, baserat på det antal nätter du bor hos oss varje år. Du samlar poäng redan från första natten. Från den sjätte natten kan du betala med poängen du samlat in.

Freys Family

 • Samla poäng och få fina erbjudanden
 • Bo minst 5 nätter per år

Freys Silver Heart

 • Samla poäng och använd intjänade poäng
 • 25 SEK restaurangcheck
 • Kvällstidning
 • Fina erbjudanden
 • Bo mellan 6-30 nätter per år

Freys Gold Heart

 • Samla och använd intjänade poäng
 • 50 SEK restaurangcheck
 • Kvällstidning
 • Fina erbjudanden
 • Bo minst 31 nätter per år

 

Freys Family

 • Kontaktuppgifter

 • Adressuppgifter

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Medlemsvillkor

Deltagandet i Freys Family regleras av dessa bestämmelser och villkor, det är medlemmens ansvar att läsa och sätta sig in i samtliga bestämmelser och villkor, inklusive eventuella tillägg. Dessa bestämmelser gäller för alla medlemmar från och med 1 mars 2015 och ersätter alla tidigare bestämmelser och villkor i  Freys Family. Freys Family gäller tills vidare och Freys förbehåller sig rätten att avsluta programmet genom att informera medlemmen om detta 3 månader i förväg. Freys förbehåller sig rätten att ändra bestämmelser och villkor för programmet genom att informera gästen. Freys förbehåller sig rätten att, efter egen bedömning, avsluta medlemskapet om det missbrukas.

 

Medlemskapet

 • Lägsta tillåtna ålder för medlemskap i Freys Family är 18 år.
 • Medlemskap kan inte utfärdas till företag eller andra juridiska personer.
 • Endast en fysisk person per medlemskap kan registreras.
 • Om medlemmen inte varit aktiv och bott på hotellen under en tidsperiod på två år, avslutas medlemskapet.
Intjäning av bonuspoäng
 • Endast en gäst per incheckat rum kan tjäna poäng och erhålla förmåner under en vistelse.
 • För att tjäna poäng måste medlemmen boka via hemsidan, telefon eller hotellet direkt och uppge sitt namn och/eller medlemsnummer vid bokningstillfället.
 • Medlemmen måste vara registrerad som boende gäst på hotellet för att tjäna poäng för kvalificerade övernattningar.
 Poäng kan börja tjänas in från och med det datum då registrering i Freys Family görs. 

Intjänade poäng baseras på rumspriset för den kvalificerande övernattningen
 • Medlemmen erhåller en 1 poäng för varje 25 SEK, 1 poäng = 1 SEK vid inlösen.
 • ​Om en medlem misstänker att han eller hon inte har fått poäng för poänggrundande nätter måste han eller hon kontakta hotellet. En begäran måste ha inkommit till Freys inom tre månader från händelsen, styrkande underlag måste bifogas.
Uttag av bonuspoäng
 • När en medlem använder poäng tar vi alltid de äldsta först så att gästens poäng räcker under så lång tid som möjligt.
 • Det tar upp till tre till fyra dagar innan poängen registreras på medlemmens konto.
 • Poängen kan användas alla dagar i veckan för att betala eller delbetala boende på Freys Hotel och Lilla Rådmannen.
Regler kring bonuspoäng
 • Freys poäng som har intjänats av en gäst kan inte överföras till andra gäster.
 • Bonuspoäng får inte säljas, ärvas, överföras eller på annat sätt växla innehavare mot betalning.
 • Om medlemmen använder poäng som intjänats i samband med tjänst är det medlemmens skyldighet att informera arbetsgivaren och/eller berörda myndigheter om detta och att betala den tillbörliga skatten för sådan användning. Freys avsäger sig allt ansvar för eventuell skatt och skattskyldighet som åläggs gästen i detta avseende.
 • Poängen gäller det år de har tjänats in och under ytterligare ett kalender år.
 • Utgångsdatum är alltid 31 december.

Regler för restaurangkupong

 • Gäller som rabatt på mat och alkoholfri dryck i restaurang. Alkoholhaltiga drycker (ej sprit) kan bara köpas i kombination med måltid.
 • Kupongen är personlig och kan inte överlåtas till någon annan.
 • Kupongen gäller på det hotell du bor på, angivet datum. Det går inte att använda kupongen före giltighetsdatumet och det går inte att spara den till senare vistelse.
 • Enbart en kupong kan användas om dagen och eventuellt kvarvarande värde kan inte sparas till nästföljande dag.
 • Det går inte att kombinera den med några andra rabatter eller erbjudanden.
 • Kupongen kan inte växlas in mot kontanter. Om hela värdet inte utnyttjas får du inte någon växel tillbaka.
 • Valfri Kvällstidning vid incheckning.

Hantering av personuppgifter

Genom att godkänna dessa villkor samtycker medlemmen till att Freys får lagra och hantera medlemmens personuppgifter och uppgifter om dennes medlemskap och poängsaldo i Freys-programmet. Ändamålet med att behandla dessa uppgifter är att kunna fullgöra och tillhandahålla Freys-programmets funktioner.

Medlemmen är införstådd med och godkänner att personuppgifterna även kan komma att användas för att ge medlemmen information om och erbjudanden avseende Freys produkter. Freys Hotel AB & Freys Hotel Intressenter AB är den juridiska person som är personuppgiftsansvarig.

För att följa tillämplig lagstiftning kan Freys komma att uppdatera medlemmens personuppgifter. I samband med detta kan medlemmen ombes bekräfta eller uppdatera sina personuppgifter. Freys Hotel AB & Freys Hotel Intressenter AB ska på begäran av medlem korrigera eller ta bort uppgifter om denne som är felaktiga eller ofullständiga. Medlemmen kan när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifterna varpå Freys kommer att spärra uppgifterna från fortsatt behandling. Ett sådant återkallande av samtycket kommer dock medföra att medlemskapet inte längre kommer kunna fortgå och medlemskapet kommer därför att avslutas. Dessa bestämmelser och villkor regleras av och ska utformas enligt svensk lag. Eventuella tvister som uppstår kring eller avseende Freys-programmet skall hanteras uteslutande av svensk domstol.

Om du har frågor som rör Freys Family går det bra att kontakta oss via telefon 08-506 213 00 eller mejl.