Covid-19
Hur hanterar vi situationen?

På Hotel Lilla Rådmannen har vi stor förståelse för den oro som många känner med anledning av Covid- 19. Vi håller öppet och vi följer noga riktlinjer och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten – för att på så sätt kunna vidta nödvändiga åtgärder. Det viktigaste i detta ansträngda läge är att prioritera våra gästers och personals hälsa och säkerhet. Vi har därför infört en rad olika åtgärder för att kunna bedriva en trygg och säker hotell- och konferensverksamhet.